Tổ Chức Sự Kiện

Tổ Chức Sự Kiện

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Thực hiện các event của công ty và Tập đoàn. Kết nối với khách hàng tư vấn và tổ chức event. Mở rộng công tác và phát triển event và hội thảo của Báo Người Tiêu Dùng và Công ty.

Chuyên về lĩnh vực: Tổ chức sự kiện, Đào tạo nghệ thuật, Sản xuất âm nhạc – Film, Dịch vụ truyền thông thương hiệu, Kích hoạt thương hiệu, Dịch vụ thương mại.