Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển Dụng Chuyên Viên PR

Chuyên viên PR, Thành phố Hồ Chí Minh   MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thiết lập và phát triển Quan hệ...
Xem chi tiết

Tuyển Dụng Chuyên Viên Event

Chuyên viên Event, Thành phố Hồ Chí Minh   MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm về xây dựng nội dung, tổ chức...
Xem chi tiết